“Proje Yönetimi” Eğitimi – 3 GÜN – 21 saat

Küreselleşen dünyada, uluslararası rekabet koşulları her geçen gün daha zorlaşmakta, bu rekabet ortamında ayakta kalabilmek, gelişmek, kalkınmak, refah seviyesini yükseltmek için işletmelerin kaynaklarını etkin ve verimli kullanması bir zorunluluktur.
Proje Yönetimi, mevcut kaynakları daha etkin ve verimli kullanma yöntem ve araçlarını ifade etmektedir. Bu amaç ile düzenlenen eğitimin içeriği;

• Proje Yönetimine Giriş ve Temel Kavramlar
 Proje nedir,
 Proje yönetimi, program yönetimi ve portföy yönetimi açıklamaları
 Proje yönetim ofisi
 Proje yaşam döngüsü
 Organizasyonel yapılar ve tipleri,
 Kısıtlar; çevresel etki faktörleri, organizasyonel süreç varlıkları
 Proje Başlatma Belgesi (berat)’ nin geliştirilmesi
 İş dağılım ağacı (İDA=WBS)
 Kaynak planlama yöntemleri
 Proje yönetim planı’nın geliştirilmesi
 Proje çalışmalarının yönlendirilmesi ve yönetilmesi
 Proje bilgilerinin yönetilmesi
 Proje çalışmalarının izlenmesi ve kontrolü
 Bütünleşik değişiklik kontrolünün gerçekleştirilmesi
 Projenin veya fazın kapatılması

• Proje Süreçleri
 Planlama – başlatma – yürütme
 İzleme, denetleme – kapatma

• Kapsam Yönetimi
 Kapsam yönetiminin planlanması
 Gereksinimlerin toplanması
 Kapsamın tanımlanması
 İş dağılım ağacı’nın oluşturulması
 Kapsamın onaylanması
 Kapsamın kontrolü
• Zaman Çizelgesi Yönetimi
 Zaman yönetiminin planlanması
 Aktivitelerin tanımlanması
o Ayrıştırma
o Yaklaşan dalga yöntemi aktivitelerin sıralanması
o Öncelik şeması PDM
o Bağımlılık belirleme
o Önden gitme ve beklemeler aktivite sürelerinin tahmin edilmesi
o Örneksel tahmin
o Parametrik tahmin
o Üç nokta tahmini
o Yedek analizi zaman çizelgesinin geliştirilmesi
o Ağ analizi
o Kritik yol metodu
o Kritik zincir yöntemi
o Kaynak optimizasyon teknikleri zaman çizelgesinin kontrolü

• Maliyet Yönetimi
 Maliyet yönetiminin planlanması
 Maliyetlerin tahmin edilmesi
o Örneksel tahmin
o Parametrik tahmin
o Aşağıdan yukarıya tahmin
o Üç nokta tahmini
o Yedek maliyet analizi
o Kalitenin maliyeti
o Tedarikçi teklifi analizi bütçenin oluşturulması
o Maliyetlerin bir araya getirilmesi
o Yedek süre analizi maliyetlerin kontrolü
o Kazanılmış değer analizi
o Performans gözden geçirmeleri
o Yedek analizi

• Kalite Yönetimi
 Kalite yönetiminin planlanması
 Kalite güvencesinin sağlanması
 Kalitenin kontrolü

• İletişim Yönetimi
 İletişim yönetiminin planlanması
 Proje iletişiminin yönetilmesi
 İletişimin kontrolü

• Kaynak Yönetimi
 Kaynak yönetiminin planlanması
 Aktivite kaynaklarının tahmin edilmesi
 Kaynakların temini
 Proje ekibinin geliştirilmesi
 Proje ekibinin yönetilmesi
 Kaynakların kontrolü

• Risk Yönetimi
 Risk yönetiminin planlanması
 Risklerin tanımlanması
 Niteliksel risk analizinin yapılması
 Niceliksel risk analizinin yapılması
 Risk yanıtlarının planlanması
 Risk yanıtlarının uygulanması
 Risklerin izlenmesi

• Tedarik yönetimi
 Tedarik yönetiminin planlanması
 Tedariklerin yürütülmesi
 Tedariklerin kontrolü

• Paydaş katılımının yönetimi
 Paydaşların belirlenmesi
 Paydaş katılımının planlanması
 Paydaş katılımının yönetilmesi
 Paydaş katılımının izlenmesi

• Profesyonel ve sosyal sorumluluk
 Etik kurallar ve davranış biçimi

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL

KAYIT OL

ÜYE GİRİŞİ

Zaten bir hesabım var

YENİ ŞİFRE

ÜYE GİRİŞİ