Kullanılmayan Konutlar

Çeşitli sebeplerle; mülkiyet hakkındaki sorun veya keyfiyetten kullanılamayan, ancak şehir merkezinde ve iyi konumda bulunan konutların, öncelikli olarak, kiralardan elde edilecek gelirlerin 775 sayılı ‘’gecekondu kanunu’’ ve 6306 sayılı “kentsel dönüşüm kanunu” kapsamında değerlendirilerek kullanıma kazandırılması teşvik edilmelidir.

Bu noktada çözüm bulunamaması halinde, gelir vergisinde düzenlemesindeki avantajlı maddeler ve başka gayrimenkullerle takas sağlanmalıdır.

Buradaki önemli nokta, konut üretiminin yanında, anayasaya aykırı olmayacak şekilde bu konutların her birinin milli servet olduğu ve ülke kaynaklarının doğru kullanılması gerekliliğidir. Bu kaynakları kimsenin keyfiyetle zarar verecek şekilde kullanmaya hakkı yoktur.

Bir araştırmaya konu olmamakla birlikte, hepimizin yakınında bu türden birçok yapının varlığı bilinmektedir.

Her şeye rağmen çözümsüz kalındığı durumda, hızlı istimlak yolu ile hemen kaynak oluşturmak için kullanım sağlanması gereklidir. Zira bu ürünler şehir siluetinde görüntü kirliliğine sebep olmaktadır.

 Yabancılara Satılan Konutlar

Son zamlarla geliştirilen vatandaşlık verme politikasının bir ürünü olan yabancılara satılan konutlar, ilk bakışta gelir getirici bir sistem olarak görünse de, doğru yönetilemediğinden dolayı sorun haline gelmeye başlamıştır. Zira yabancı alıcılar vatandaşlığı aldıktan sonra neredeyse konutları terk etme noktasına gelmişlerdir. Birçok apartmanda hem aidatların ödenmemesi hem de konutun boş kalması sorunun kaynağı olarak gözükmektedir. Kamu, ivedilikle bu konuya müdahale etmelidir. Satış veya vatandaşlık koşullarının düzenlenmesiyle, satılan konutların kullanımı ya da kiralanması teşvik edilmelidir. Buradan yeterince konut üretileceği bir gerçektir.

Yazlıkların Kullanımı

Özellikle sahil bölgelerinde ihtiyaç fazlası yazlık konut ve bu konutların kısa süreli (ortalama 1-2 ay civarında) kullanımı herkes tarafından bilinen bir husustur. Kalan sürenin başka kullanıcılara kullandırılması konut talebine yardımcı olacaktır. Ancak buradaki sorun kiralama veya ortak kullananların önünün açılmaması ve gelir getirici durumun teşvik edilmemesidir. İhtiyaç fazlası yazlık konutlar alım-satım hususları teşvik edilerek, mülkiyet sorunlarının çözümü hızlandırılmalıdır.

 

 

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL

KAYIT OL

ÜYE GİRİŞİ

Zaten bir hesabım var

YENİ ŞİFRE

ÜYE GİRİŞİ